Sikker renovering af kritiske underlag

Renovering af gulve og kritiske underlag er et af de områder, der lige nu fylder meget i byggeriet. Samtidig er det et område, der byder på store udfordringer, fordi tid i dag er en helt afgørende faktor for den samlede økonomi i ethvert byggeprojekt. En ny systemløsning fra verdens største kemiske virksomhed BASF har derfor tiltrukket sig stor opmærksomhed, fordi den sparer både tid og penge ved renoveringsprojekter og samtidig giver det renoverede underlag en række attraktive egenskaber. 

Hidtil har det været en både tidskrævende og besværlig opgave at renovere beskadiget slidlag i betongulve og andre kritiske underlag. Ofte har løsningen været at lægge et ’svømmende’ underlag af spånplader oven på det beskadigede gulv, og så lægge en ny belægning i form af eksempelvis vinyl eller linoleum oven på dette underlag. Den løsning indebærer imidlertid flere ulemper. For det første giver den en samlet indbygningshøjde, der i mange tilfælde er uhensigtsmæssig, og for det andet vil samlingerne mellem spånpladerne typisk blive synlige i den nye gulvbelægning. 

I andre tilfælde kan den byggeansvarlige ved fjernelse af den gamle gulvbelægning konstatere, at underlaget er så beskadiget, at det er nødvendigt at brække det op og etablere et nyt. En proces, der er både dyr og tidskrævende, om som næsten altid vil få hele projektet til at skride, fordi skadernes omfang ofte først konstateres umiddelbart før den nye belægning efter planen skulle have været lagt.

Blandt bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører og andre projekteringsansvarlige har der derfor længe været et ønske om en bedre, hurtigere og mere fleksibel løsning. Et ønske, der nu er blevet opfyldt med lanceringen af et komplet PCI afretningssystem fra BASF Construction Chemicals.