Uddannelse - PU PRODUKTER

Hvad er den nye REACH-forordning?

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) er en EU-forordning udarbejdet til at hjælpe med, at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod risici. Den 4. august 2020 blev den nye REACH-begrænsningsforordning for diisocyanater offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.
 

Hvad gælder for PU-produkter indeholdende diisocyanat?

REACH-forordningen siger, at kommerciel og industriel brug af PU-produkter med en diisocyanatkoncentration >0,1 % skal undervises og certificeres fra den 24. august 2023.
Formålet med begrænsningen er at forhindre mulig hud- og luftvejssensibilisering forårsaget af diisocyanater. Polyurethanbaserede klæbemidler og fugemasser fremstilles ud fra en reaktion mellem diisocyanater og polyoler, og der kræves sikkerhedstræning for deres anvendelse i henhold til den nye forordning.Hvad du skal vide om PU-uddannelserne!

Senest den 24. august 2023 skal alle kommercielle og industrielle brugere have gennemført uddannelse, før de kan forarbejde PU-produkter med en diisocyanatkoncentration >0,1 %. Dette sikrer, at alle processorer af PU-holdige klæbemidler og fugemasser i hele Europa kan fortsætte med at arbejde sikkert med diisocyanater.

Uddannelsesprogrammet er udviklet af FEICA i samarbejde med European Association of Diisocyanate and Polyol Producers (ISOPA), European Association of Aliphatic Isocyanate Producers (ALIPA) og flere andre sektorer af polyurethanindustrien. Træningskurserne er gratis ved brug af koden FEICA_21_G og kan gennemføres via en online platform.

Uddannelsesmodulet "049 Professionel brug / gulvbelægninger og bygningsvandtætning" er relevant for sikker håndtering af PCI installationsmaterialer. Du skal bruge cirka 45 minutter til denne træning.

Det er vigtigt, at certificeringen efter endt online-uddannelse dokumenteres, så du kan bevise, at du er uddannet ved et eftersyn. Du modtager det tilsvarende certifikat på e-mail efter endt uddannelse.


Nøglefakta på et øjeblik:

Hvem skal lave uddannelsen?
Alle kommercielle og industrielle brugere af PU-produkter med en diisocyanatkoncentration > 0,1%.

Hvornår skal uddannelsen være afsluttet?
Indtil 24. august 2023.

Hvor kan jeg lave træningen?
På online træningsplatformen: https://www.feica.eu/PUinfo

Hvilken uddannelse er den rigtige ved behandling af PCI-produkter?
Modulet "049 Professionel brug / gulvbelægninger og vandtætning af bygninger": https://isopa-aisbl.idloom.events/049-de

Koster uddannelsen noget?
Træningen er gratis med denne kode: FEICA_21_G

Hvordan kan jeg bevise, at jeg har bestået eksamen?
Efter du har gennemført onlineuddannelsen, modtager du et certifikat på e-mail. Dette giver dig mulighed for at bevise, at du er blevet trænet under en inspektion.

Alt om diisocyanater!

Diisocyanater anvendes primært til fremstilling af polyurethanprodukter såsom stift og fleksibelt skum, belægninger, klæbemidler, tætningsmidler og elastomerer. De er til stede i varierende grad i flydende og pastaprodukter, men reagerer fuldstændigt med omgivende fugt og er derfor ikke længere til stede i færdige, hærdede polyurethanprodukter.

Forordningen gælder for disse PCI-produkter:

PCI Apoflex F
PCI Apoflex W
PCI Apogel E
PCI Apogel PU
PCI Apogel SH
PCI Apoten PU
PCI Apoten OS FB
PCI Collastic
PCI Elastoprimer 110
PCI Elritan 100
PCI Elritan 140
PCI Escutan TF
PCI Finopur
PCI Ocean Cret
PCI Ocean Deck
PCI Ocean Flex PUR
PCI Pavifix PU
PCI PUR-Grund
PCI Pursol 1K
PCI Supracolor
PCI VG 5
PCI Zemtec Top

Andre vigtige links:
Generel information og kontakt med spørgsmål
https://www.feica.eu/PUinfo

Alt om uddannelsernes udviklingsstatus
www.feica.eu/information-center/feica-papers/

Mere information om diisocyanater
http://www.safeusediisocyanates.eu/