Som indholdsleverandør er PCI Augsburg GmbH ansvarlig for „eget indhold“ iht. § 8 den tyske lov om teletjenester. Selv om alt indhold er omhyggeligt kontrolleret og opdateres løbende, kan der ikke gives garanti for fuldstændighed, nøjagtighed og aktualitet. PCI Augsburg GmbH er derfor ikke ansvarlig for eventuelle skader i forbindelse med brugen af dette indhold.

Der skal skelnes mellem dette indhold og krydshenvisninger ("LINKS") til indhold leveret af andre udbydere. Gennem linket stiller PCI Augsburg GmbH "eksternt indhold" til rådighed, som er markeret på denne måde: [EKSTERNT LINK]. Gennem linket giver PCI Augsburg GmbH adgang til anvendelse af dette indhold (§ 9 i den tyske lov om teletjenester). PCI Augsburg GmbH kan ikke holdes ansvarligt for dette "eksterne" indhold, da det ikke foranlediger videregivelsen af oplysningerne, ikke har valgt modtageren og heller ikke har valgt eller ændret de afgivne oplysninger. Heller ikke en automatisk midlertidig lagring af denne "eksterne information" involverer PCI Augsburg GmbH som følge af den valgte hentnings- og linkningsmetode, hvorfor PCI Augsburg GmbH ikke kan drages til ansvar for dette eksterne indhold.

"LINKS" er altid referencer til "levende" (dynamiske) internetsider fra tredjepart. PCI Augsburg GmbH har ved den første oprettelse af linket kontrolleret det eksterne indhold for, om det kunne foranledige et eventuelt civil- eller strafferetligt ansvar. Men firmaet er ikke forpligtet til at foretage kontinuerlig kontrol af det indhold, der henvises til i dets tilbud, for ændringer, der kunne gøre det ansvarligt. Først når firmaet konstaterer eller fra anden side bliver informeret om, at et konkret tilbud, som det har linket til, udløser civil- eller strafferetligt ansvar, vil det fjerne linket til dette tilbud, hvor dette er teknisk muligt og rimeligt. Den tekniske gennemførlighed og rimelighed påvirkes ikke af, at det ulovlige eller strafbare indhold kan nås fra andre servere, selv efter at adgangen til indholdet er forhindret fra hjemmesiden tilhørende PCI Augsburg GmbH.