Reparationsmørtler til frostgrader

Når frosten sætter ind har PCI reparationsmørtlerne de kan anvendes under frostgrader til reparation af trafikbelastede arealer og industrigulve:

PCI Repafast Tixo

 • 1-komponent, hurtigafbindende reparationsmørtel til vandrette og skrå flader f.eks ramper.
 • Til reparationsarbejder under tidspres.
 • Til montage/sætning af brøndringe.
 • Kan forarbejdes ved lave temperaturer (ned til - 10 °C).

Læs mere om PCI Repafast Tixo

PCI repafast Fluid

 • 1-komponent, hurtigafbindende, flydende reparationsmørtel.
 • Til reparationsarbejder under tidspres.
 • Kan forarbejdes ved lave temperaturer (ned til - 10 °C).

Læs mere om PCI Repafast Fluid

PCI Repafast APS 40

 • 3-komponent, hurtighærdende reparationsmørtel.
 • Til hurtig reparation af gulve og vejbelægninger.
 • Til industrigulve, kølehuse, levnedsmiddelindustrien,parkeringshuse o.s.v.
 • Kan forarbejdes ved lave temperaturer (helt ned til -25°C)

Læs mere om PCI Repafast APS 40