PCI Stabiflex®
Grusbindemiddel
til fastholdelse og forankring af grus

Forbrugskalkulator

Dine oplysninger

Beregn nu

Dit resultat

Nødvendig mængde, omtrentligt
l

svarer til

20-l-Spand
stk.
Den forbrugsberegning, som indgår i programmet, indeholder omtrentlige praktiske værdier, som kan variere meget afhængig af underlagets beskaffenhed, type af fliser, de forskellige profileringer på bagsiden mv., typen af lægningsværktøj, forarbejdningsmet