PCI Fibermåtte GFM
Glasfiberforstærkning
til ilægning i PCI flydespartler