PCI Barrafill® L
Cementbundet finspartel
til betonvægge

Forbrugskalkulator

Dine oplysninger

Beregn nu

Dit resultat

Nødvendig mængde, * ca.
kg

svarer til

25-kg-Sæk
stk.
20-kg-Spand
stk.
8-kg-Spand
stk.
Den forbrugsberegning, som indgår i programmet, indeholder omtrentlige praktiske værdier, som kan variere meget afhængig af underlagets beskaffenhed, type af fliser, de forskellige profileringer på bagsiden mv., typen af lægningsværktøj, forarbejdningsmet